HIROMANTIJAAutor stranice: EKY

Tekst Copyright© 2002-2014, By Ivanka Kovaljesko - EKY *slobodno kopirajte*
GLEDANJE U DLANVještina čitanja iz dlana razvila se prije 4000 godina na Istoku, gdje i danas ima mnogo poklonika, a u posljednje vrijeme i na Zapadu za nju ponovno raste interes. Prema vjerovanju, obilježja ruku i dlanova, poput boje, oblika i linija, govore o našem zdravlju, ali i osobnosti

U prvom tisućljeću nakon Krista, čitanje dlana postalo je rašireno diljem svijeta te je služilo ne samo u razumijevanju ljudskog ponašanja i karaktera već i u dijagnosticiranju bolesti. Grčki liječnik Hipokrat, jedan od utemeljitelja moderne medicine, i sam je bio vičan hiromantiji te se u dijagnosticiranju služio izgledom noktiju.

Hiromantija je sposobnost gledanja i čitanja budućnosti pomoću linija na dlanu. Spada u najstarije mantičke vještine i poznata je u cijelom svijetu. Dobar hiromant gleda i oblik ruke, oblik šake, oblik noktiju, dužinu i oblik prstiju, dubine linija i sva odstupanja na linijama. To da je dlan, karta čovjekove sudbine, nije nepoznanica, samo je vrlo malo doista dobrih "čitača dlana". Pokušat ću ilustrirati sve bitno, što bi dobar hiromant trebao znati, da bi njegovo čitanje sudbine bilo precizno i istinito. Za početak, možete vježbati na svojoj vlastitoj ruci.

Manuskript iz 18. stoljeća, kao trag o dugoj tradiciji hiromantije. Dakle, proricanje uz pomoć linija na dlanu, bilo popularno i u prošlosti. Ako vas muči pitanje koji dlan treba gledati, trebate znati da linije na lijevoj ruci pokazuju genetsko naslijede, a linije na desnom dlanu pokazuju sudbinske događaje svake osobe!

Lijeva ruka je ruka potencijala i datosti, a desna ostvarenja tih potencijala. Linije na dlanu lijeve ruke su ono što nam su nam Bog i sudbina podarili, odnosno naše mogućnosti.

Desni dlan pokazuje, ono što mi kroz životne sposobnosti i snagu volje nadograđujemo ili suprotno, razgrađujemo, odnosno uništavamo mogućnost lijevog dlana. Naši dlanovi pričaju svoju priču, pa neka netko kaže da nismo kovači svoje sudbine.

Kod ljevorukih osoba se može uočiti inverzija i u linijama na dlanovima.

mini naslov1


Sudbina na dlanu:

Rodjeni smo sa linijama na lijevoj ruci. One na desnoj stvaramo načinom kojim živimo naš život! U ovoj drevnoj izreci leži suština hiromatnije. Zato ne pokazujte nikome vaše dlanove, u njima je skrivena vaša budućnost! Linije na lijevoj ruci pokazuju genetsko naslijede, a linije na desnom dlanu pokazuju sudbinske dogadaje svake osobe!

Oblik ruke

Hiromanti gledaju na oblik ruke, jer im je on podjednako važan kao i linije na njoj.

Sedam oblika ruku su:

1. Elementarna (jednostavna) ruka:

Ovo je indikacija animalne prirode. Nezgrapna, kratkih prstiju, koji se priblizavaju deformaciji, i s veoma širokim dlanom – drugim riječima, ruka koja je neproporcionalna. Osobe koje imaju ovakvu ruku su neugledene, ograničene, ne mare ni za što drugo osim za zadovoljenja svojih grubih strasti i apetita, neinteligentne su i lišene svake vrste senzibiliteta misli i osjećaja.

2. Praktična ruka (jer podsjeća na lopatu):

Gotovo isto široka koliko duga, ova ruka ukazuje na osobu bez mašte, logićnu, sposobnu da napravi red ili kaos.

3. Loptasta ruka:

Ova kategorija ima dvije podvrste – čvrsta i mlitava ruka. U oba slućaja oblik ruke pokazuje izvjesnu izvrnutost, prsti su tupi, kao spatula koju korste kuhari i apotekari. "Čvrsta ruka" ukazuje na energičnu ličnost; "mlitava" ukazuje na ličnost koja svoju energiju nije u stanju da usmjeri na jedan cilj. Drugim riječima, nemirna priroda, koja se teško koncnetirira.

4. Filozofka ruka:

"Čvornata", pomalo podsjeća na trupac iz kojeg izbijaju čvornate grane, ruka ima izražene zglobove. Kao što joj ime nagovještava, ova ruka ukazuje na intelektualni um i oni koji imaju ovakvu ruku su "mirni u svom životu i umjereni u svom zadoljstvu". Hiromant koji joj je dao ime, imao je ovakvu ruku.

5. Konusna ruka:

Ovakva ruka može ukazivati na tri tipa ličnosti. Prva gipka, s palcem koji je manji u odnosu na druge prste, ponekad se zove i "umjetnicka ruka". Ime, naravno, sve objašnjava. Druga je široka, ima snažan i pun dlan i vjeruje se da ukazuje na senzualni temperament. Treća je kao "umjetnicka ruka", ali je ruka pomalo šira i s palcem koji je u proporciji s drugim prstima. Takva ruka ukazuje na snažnu ambicioznu prirodu i želju za bogatstvom i slavom.

6. Duhovna ruka:

Duga, vitka i obićno s malo savijenim malim prstom. Ukazuje na sanjalačku i idealističku prirodu. Kod nekih osoba ova ruka ukazuje na psihičke sposobnosti i tnedenciju neurozi.

7. Mješovita ruka:

Ova ruka, kao što i samo ime kaže, kombinira elemente dva ili više tipova, od 2 do 6. Osobe s takvom rukom imat će osobne karakteristike koje su pomiješane na isti način. Na primjer, ruka koja je kombinacija nekih karakteristika duhovne i filozofske ruke ukazuje da je njen vlasnik mislilac ili neurotičar koji dosta vremena provodi u analiziranju i nastojanju da razumije svoju. neurozu.

Stariji sistem kvaliifikacije, ali koji je popularan među današnjim hiromantima, je Elementarna klasifikacija, koja dijeli ruke u četiri tipa koji odgovaraju Zemlji, Zraku, Vatri i Vodi.

1. Zemlja ruka:

Ova ruka je kratka, četvrtasta, poput lopate, snažna, sa linijama na dlanu koje su duboko urezane, iako ih je ponekad samo nekoliko. Ovo je "praktična ruka" i njeni vlasnici posjeduju karakteristike tradicionalno povezane sa muževnošću: otvorenost, avanturizam, hrabrost, želja za dominacijom, itd. Ponekad može biti indikator "unutrasnjeg bijesa" obično skrivenog flegmatičnom vanjštinom, ali koji ponekad izbije poput vulkana.

2. Zrak ruka:

Ova ruka je snažno građena, sa četvrtastim dlanom na kome su linije obićno duboko urezane, i s drugim prstima za koje se često kaže da su "umjetnicki". Osobe sa ovakvom rukom imaju, kao što se vjeruje, kvalitete koje astrolozi povezuju sa planetom Merkur. To znači da su oštorumni, dobri u komuniciranju s drugima, djeluju na osnovu misli, a ne osjećaja, i ponekad malo krivudaju, zastrane.

3. Vatra ruka:

Ovu ruku karakteriziraju kratki prsti i dug, pravokutni dlan sa manje izraženim linijama nego kod prethodne dvije ruke. Ponekad je zovu i "intuitivna ruka", što zvuči prilično ugodno, ali i "implusivna ruka". Ovaj drugi termin daje bolji opis karaktristika povezanih sa ovim tipom ruke: tendencija da se djeluje bez razmišljanja o posljedicama, nemir i promijenjivost. I za ovu, kao i za Zemlja ruku, vjeruje se da je muževna ruka, i osobe s takvom rukom, bez obzira na spol, imaju karakteristike koje su tradicionalno povezane sa muževnošću – ekstravertnost, na primjer.

4. Voda ruka:

Ova ruka je vitka i duga, i kad je riječ o prstima i o dlanu, što obićno pruža mrežu veoma finih linija. Osobe sa ovakvom rukom imaju karakteristike za koje se tradicionalno vjeruje da su ženske - najizrazitije su ćudljivost i introspekcija. Kaže se da neke osobe sa ovakvom rukom održavaju svoju okolinu na gotovo isti način kao što mirno jezero odražva vegetaciju koja ga okružuje. Drugi imaju psihološke karakteristike koje su analogije tekučoj vodi koja je nekad plitka, nekad duboka, a nikad ista.

mini naslov1
Prsti i planete:

Četiri prsta na ruci i njihovi "brijegovi (mesnati dijelovi na mjestu gdje se pridružuju dlanu) pripisuju se planetama (četiri planete). Mali prst i njegov brijeg pripisuju se Merkuru, prstenjak i njegov brijeg Suncu, srednji prst i njegov brijeg Saturnu i kažiprst sa njegovim brijegom Jupiteru.

Mali prst i njegov brijeg (prst i Merkurov brijeg) posebno su povezani sa sposobnošću određene osobe da komunicira s drugima. Snažan mali prst i izražen Merkurov brijeg ukazuju na izrazitu sposobnost za komunikaciju: ako su slabi, onda je i značenje suprotno. Veoma razvije merkurov brijeg, vjeruje se, pojačava druge crte ruke, "dobro s dobrim, loše s lošim". Drugim riječima, izrazit Merkurov brijeg pojačava i pozitivno i negativno značenje svih drugih crta na ruci.

Prstenjak i njegov brijeg (prst i Sunčev brijeg) odnose se na emocionalni život. Snažan, dugi i razvijen prstenjak pokazuje emocionalnu stabilnost i snagu; slab prst ima suprotno značenje. Izrazen Sunčev brijeg znak je snažnog interesa za glazbu, umjetnost, poeziju i sl. Ravan Sunčev brijeg je znak da estetska osjećanja ne igraju veliku ulogu unutrašnjem životu. Veoma izražen Sunčev brijeg pokazuje pretjeranu ljubav prema zadovoljstvima.

Srednji prst (ako je razvijen) i Saturnov brijeg karakteriziraju mudru i praktičnu osobnost sa veoma izraženim smislom za red i sposobnošću za težak i brižljiv rad. Ako su prst i brijeg slabi, značenje je suprotno. Veoma dug srednji prst i veoma razvijen Saturnov brijeg znači su temperamenta koji je krajnje zaokuljen sa praktičnim stvarima i sklon je depresiji i neraspoloženju.

Kažiprst (ako je snažno razvijen) i Jupiterov brijeg povezani su sa željom za uspjehom i bogatstvom. Suprotno je indikacija neodstatka ambicije. Ako je Jupitrov brijeg izuzetno izražen, onda je osoba s takvim prstima preambiciozna i nemilosrdna prema drugima.

Širok, mesnat dio na dlanu u dnu palca zove se Venerin brijeg ako je razvijen, pokazuje toplu, simpatičnu, nježnu prirodu, koja pridaje dosta važnosti sekusalnim i emocionalnim aspektima života. Također govori i o ljubavi prema fizičkim zadovoljstvima. Ako je jače razvijen, ukazuje na pretjeranu ljubav prema luksuzu i pomalo opsesivnu brigu prema fizičkim apsektima seksualnosti. Ako je Venerin brijeg ravan i nerazvijen, onda pokazuje hladan i asketski temperament.

Ima još nekoliko brijegova oko dlana. Večinu hiromanti mogu i zanemariti, ali nikad Mjesečev i Marsov brijeg.

Mjesečev brijeg je mesnati dio oko zglavka i ispod malog prsta, to jest na suprotnoj strani od Venerinog brijega. Razvijen Mjesečev brijeg označava imaginativan i romantičan um, sklon fantaziji. Ako je brijeg jače razvijen, pokazuje da je mašta dominanta – osoba sa ovakvim brijegom može biti nerealna i često nije u stanju da se suoči sa stvarnim životom. Nerazvijen Mjesečev brijeg pripada dosadnoj i krajnje praktičnoj osobi.

Marsov brijeg sastoji se, zapravo, od dva brijega. Prvi, Pozitivni, nalazi se odmah iznad Venerinog brijega. To je mali mesnati dio odmah iznad račvi između palca i ruke. Drugi, Negativni, na suprotnoj je strani ruke. Odmah iznad Mjesečevog brijega. Kada su snažno razvijeni ova dva brijega pokazuju svađalački i agresivan temperament. Nerazvijeni, ili ako ih nema, ukazuju na stidljivu i povučenu prirodu.mini naslov1
LINIJE NA DLANU:LINIJE NA DLANU su jedina karta i jedini putokaz u ovoj vještini proricanja. Linija na nečijem dlanu može biti mnogo, ali one koje se uglavnom nalaze kod svih ljudi, mogu se podijeliti u tri grupe:

A – tri glavne linije;

B - četiri važnije (veće) linije;

C – pet manjih linija.

GLAVNE LINIJE:

Tri glavne linije se nalaze na svakoj ruci, ponekad sa malim modifikacijama i sitnim odstupanjima.

1. Linija glave presijeca centar dlana, više ili manje dijagonalno, obično sa istom manjom krivinom

2. Linija srca je otprilike paralelna sa linijom glave, bliže prstima;

3. Linija života okružuje i opisuje Venerin brijeg, mesnati dio u bazi palca, i Pozitivni Mjesečev brijeg

Hiromant će uvijek pažljivo razmotriti sve nepravilnosti koje se javljaju na i oko glavnih linija. Nepravilnosti se javljaju u obliku: otoka, prepreka, rasjeklina, rose, točkica, prekida, raznih geometrijskih oblika (pačetvorina), sestrinske linije (linije blizanke), zvjezdice, lančići i druge nepravilnosti.

Glavne linije se nalaze na svakoj ruci, ali s jednim izuzetkom; katkada su linije glave i srca toliko blizu da ih je teško razlikovati. Dogodi se, kod manjeg broja ljudi da se ove dvije linije u stvari slijevaju u jednu i tako postoji samo jedna linija srce/glava. U ovakvom slučaju hiromant mora biti taktičan u objašnjavanju nečije sudbine, jer značenja mogu biti pomiješana i zbunjujuća.. Može značiti impresivni kapacitet i poriv da bez griže savjesti ide prema željenom cilju – razum i emocije su u službi ambicije. Često je znak jednostrane i neuravnotežene osobnosti. Takve osobe, zaslijepljene ambicijom doslovno "gaze preko mrtvih". Sve i svi su žrtvovani zbog nemilosrdne potrage za željenim ciljem i uspjehom. Ako se jedinstvena linija srce/glava vidi samo na jednoj ruci, ova jednostranost bit će donekle ublažena.

Linija Života:

Ona počinje između palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brijega prema ručnom zglobu. Ako je stalna, cjelovita bez prekida: dobro zdravlje i visoka starost. Prekidi i račvanja prema dolje ukazuju na bolesti i/ili udese.

Linija Glave:

Iznad linije života poprijeko preko dlana. Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajući tijek smjera: maštovit. Smjer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće općenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemjerstvu. Male poprečne crte kroz liniju glave: Sklonost glavoboljama i/ili bolestima mozga.

Linija Srca:

Iznad linije glave sa suprotnim tijekom pravca (od malog prsta do kažiprsta). Duga, duboka, glatka: iskren osjećaj i samilost. Kraj linije srca izmedju kaži- i srednjeg prsta: dobrostiv i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepan za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad oscjećajima.

Linija Sudbine:

Od ručnog zgloba do srednjeg prsta. Vrlo duboko urezana: Propisana sudbina određuje životni put. Linija sudbine počinje tek u sredini dlana: kasni uspjeh.

Linija sudbine izostaje:

Svojstveno određen životni put. Prekidi: zle kobi. Cik-cak linija: Nesreća, skretanje sa pravog puta.

-Linija umjetnosti:

Skreće od linije sudbine do prstenjaka. Posebno izrazita: umjetnička nadarenost. Ako se pored može vidjeti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Križevi i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obadvije linije neće biti ni slave ni sreće.

Linija Merkura:

Desno pored linija umjetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umjetnosti: Bogatstvo kroz nauku i poslovanje.

Linija zdravlja:

Luk ispod linije merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa.

Linije sreće:

Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su izprekidane: Sreća ali poslije teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.

Erotske Linije:

Male linije na venerinom brdu. Jedno jako venerino brdo ukazuje na jednu izrazitu osjećajnost i vitalitet. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osjećaji. Kratke, slabe linije: manje osjećajnosti. Mreža linija: Naklonost svadjama, kratkim vezama.

Linije uspjeha:

Male linije od linije glave do kažiprsta: prave linije: Ambicija vodi do uspjeha. Prekrižene linije: zapreke na putu do uspjeha. Linije koje križu su jače od linija uspjeha: ne uspjeh ambicijoznih planova.

Venerin krug:

luk ispod srednjeg prsta i prstenjaka. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi.

Linije kontakta:

linije ispod malog prsta. Njihov broj stoji za broj prijateljstva. Ako idu prema gore: sretne veze. Dole: nesretne veze. Križane linije: veze pune sukoba.mini naslov1


PRSTI:

Marsov prst:Dugačak: - vođa, dominantna osobina. Osoba jasnog i trezvenog duha, koja odmjereno i pravilno donosi odluke.

Vrlo dugačak: - tiranska priroda, sve radi po svom.

Kratak: - osoba podložna tuđem utjecaju, srce upravlja glavom.

Krupan: - prodorna i sposobna osoba.

Kratak i debeo: - uporna, pomalo ograničena osoba.

Ravan: - uzdržana, pouzdana, lojalna i oprezna osoba.

Gibak: - dobroćudna, plemenita, tolerantna, ali i pomalo ekstravagantna priroda.

Uski zglobovi: - vitalnost duha i tijela.

Čvorasti zglobovi: - energija nailazi u jakim naletima.

Visoko postavljen palac: - grabljiva i podla osoba.

Nisko postavljen: - hrabra i svestrana.

Postavljen blizu dlana: - osoba koja nije sasvim iskrena u ljudskim odnosima, inhibirana i uplašena.

Jupiterov prst:

Dugačak: Osoba sposobna da upravlja, vođa.

Iste duzine kao prstenjak: uravnotežena i samouvjerena osoba, dobar organizator, osoba sposobna da preuzme rizik na sebe.

Kažiprst i srednji prst iste dužine: diktator, osoba koja zahtjeva apsolutnu sigurnost.

Savijen u luk prema srednjem prstu: nagon za stjecanjem, škrtica koja je sklona nagomilavanju materijalnih dobara.

Dugačak i gladak: dobri izledi u poslu, javnim poslovima.

Kratak: nedostatak upornosti i samopouzdanja, osoba koja ima o sebi loše mišljenje.

Tanak prst: nerealna i nesigurna osoba.

Saturnov prst:

Ravan i razmjeran ostalim prstima: opezna i osjećajna osoba, sposebna za planiranje, voli samoću

Dugačak, snažan, težak: ozbiljna misaona osoba, koja vodi uglavnom težak život, često melankolična.

Kratak: intuitivna osoba, neintelektualna.

Grbav: ovisno od usjmerenosti pokazuje sklonost k vanjskoj ili unutarnjoj stani života.

Zgrčen: pokazuje samosažaljenje

Apolonov prst:

Snažan, gladak, dugačak: emocionalna uravnoteženost, težnja za slavom. Povoljan znak za glumce, novinare, ljude u šoubiznisu.

Jako dugačak: Introvertna osoba.

Kratak: stidljiva osoba, teškoće u emocijama.

Savijen: osoba koja ne zna uskladiti svoje potrebe i sposobnosti.

Zgrčen: emocionalne i seksualne poteškoće.

Merkurov prst:

Vrlo dugačak i gladak: vrlo inteligentna osoba, govorljiva, izražajna, poslovno spretna.

Kratak: osoba koja teško uspijeva iskoristiti svoje sposobnosti, često nepouzdana osoba.

Svijen prema prsenjaku: lukavost, poslovna spretnost, umješnost u zarađivanju.

Iskrivljen: lažljiva osoba koja se u poslu koristi nepoštenim sredstvima.Što kršćanstvo ima protiv hiromantije?Kršćanstvo je najviše pridonijelo zazoru od te vještine u Europi, ponajviše zbog vjerovanja Crkve da je hiromantija utemeljena na poganskim vjerovanjima. Početkom 4. stoljeća nakon Krista, papa je osudio sve one koji se bave čitanjem iz dlana i zaprijetio im isključenjem iz Crkve – u idućih tisuću godina hiromantija je u Europi postala nepoželjna, a ljudi koji su se njome bavili to su činili potajice.

U drugim dijelovima svijeta, poput arapskih zemalja i Kine, hiromantija se pak nastavila razvijati, pogotovo u području tradicionalne medicine. Na Istoku se vještina čitanja iz dlana i danas jako cijeni, a profesionalni hiromanti se svakodnevno konzultiraju – i država i religija na Istoku, naime, prihvaćaju tu vještinu kao dio kulturološkog naslijeđa i tradicije.

Ruke u tradicionalnoj kineskoj medicini:

Čitanje iz dlana (hiromantija) i dijagnosticiranje uz pomoć ruku i dlanova u tradicionalnoj kineskoj medicini razvilo se pod utjecajem ajurvede koju su u Kinu iz Indije prije nekoliko tisuća godina donijeli budistički redovnici.

I danas se među budističkim redovnicima u Kini mogu naći oni koje se bave hiromantijom: vjeruju da se iz dlanova može iščitati prošlost neke osobe (xian zhen), njihova sadašnjost (zai zhen) i njihova budućnost (lai zhen). Prema vjerovanju, izgled dlana i ruke također može otkriti informacije o umu (xin) neke osobe, tijelu (shen) te emocijama i mislima (yi), kao i o životnoj energiji qi koja sve to objedinjuje.

Ključna obilježja ruku:

Naše ruke i dlanovi govore mnogo o našim karakternim crtama, ali i općem stanju organizma. U knjizi Zdravlje u vašim rukama britanska astrologinja Lori Reid nabraja koji su elementi ruku važni u dijagnosticiranju bolesti:

Crte, brazde, ispupčenja, oblik, čak i boja dlanova, otkrivaju mnogo o našem tjelesnom i psihičkom zdravlju. Tip šake odaje na što smo osjetljivi i sklonosti određenim bolestima.

Glavne linije su linija života, srca, glave i sudbine. Njihov opći izgled, stanje, građa i smještaj daju vrijedne putokaze o tjelesnom i mentalnom zdravlju.

Stanja jastučastih područja dlana (brda) – smatranih skladištima vitalnosti – ističu naše bitne osobine i zdravstveno stanje.

Veličina, oblik i stanje noktiju važni su u određivanju zdravstvenog stanja i mogu upozoravati na rane znakove problema.

Veličina i oblik prstiju govore mnogo o našem karakteru i sposobnostima; svaki prst predstavlja određeni aspekt života.

Oblik i dužina palca najvažniji su pokazatelj psihičke snage i slabosti.

Linija života je najvažnija: ona opisuje našu životnu, vitalnu silu. No nije ispravno gledati samo dužinu, to je nezahvalno jer se može dogoditi da netko ima kratku liniju života, a živi dugo i obrnuto. Linija života opisuje kako ćemo koračati kroz život, kakvu ćemo imati energiju, kakva će biti naša osobna snaga te kako će se naša osobnost manifestirati kroz život

Lijeva i desna ruka:


U hiromantiji linije i oznake na lijevoj ruci predstavljaju sve ono s čim smo se rodili – predispozicije prema određenim bolestima, situacije (dobre i loše) koje su nam suđene, odnosno koje su prema istočnjačkom vjerovanju dio naše karme, naših životnih lekcija. Desna ruka pokazuje kako živimo svoj život, kako iskorištavamo svoje talente, kako se nosimo sa situacijama koje su nam predodređene.

Pri čitanju iz dlana ne gledaju se samo njegove linije, važni su i oblik šake, dužina i oblik prstiju, tekstura, čak i boja kože. Primjerice, ljudi koji imaju izrazito crvene dlanove su agresivni, blijeda boja odražava manjak energije, a najzdravija i najuravnoteženija boja ruku je ružičasta.

Nadam se da ste se dobro snašli!!!
VOLI VAS EKY!!!


Puno sreće i ljubavi svima - kraj
 • EKY NASLOVNICA

  Copyright 2011. Designed by www.koval.hr, coded by www.koval.hr

  Privacy Policy | Terms of Use | XHTML | CSS
 • Na vrh • Urednik: Eky Blog


   Voljeni moji uživajte u proricanju sudbine prema horoskopu


   CURRENT MOON   Image and video hosting by TinyPic

   "Na svijetu postoje dvije vrste ljudi, oni kojima se ja sviđam i oni koji nemaju ukusa".

   PROROCI
   NOSTRADAMUS:   saznaj sve...»   Nostradamus (14. prosinca 1503. - 2. srpnja 1566.), rođen kao Michel de Nostredame, je francuski liječnik i prorok. Njegova knjiga Proročanstva izdana je u milijune primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad tiskana.

   Životopis

   Michel de Nostradame, većini znan kao Nostradamus, rođen je 14. prosinca 1503. godine u mjestu St. Rémy de Provence u francuskoj pokrajini Provansi.

   Otac mu se zvao Jaume, a majka Reyniere de Saint Rémy.

   Naslov de Notredame upućuje, čini se, na obiteljsku mjesnu župu, a ime Nostradamus skovano je u kasnijim godinama.

   Jaume de Notredame naslijedio je uspješan obiteljski posao kao trgovac žitom.

   Njegovi roditelji bili su neplemenitog porijekla iz okolice grada Avignona.

   Kako je doba u kojem je Nostradamus živio bilo i doba Inkvizicije, njegovi roditelji prešli su sa Židovstva na Katoličanstvo kada je Nostradamusu bilo devet godina.

   Nostradamus je bio najstariji od petero djece (premda se u nekim izvorima javlja podatak da ih je bilo sedam ili osam, ali svaki i dalje tvrdi kako je Nostradamus bio najstarije dijete).

   O prva tri njegova brata nisu dostupni opširniji podaci (bračni par de Notredame nije imao kćerki).

   Najmlađi brat, César, postao je zastupnik u skupštini provansalskog parlamenta (Procureur du Parliament de Provence).

   Nostradamusovo školovanje bilo je u rukama njegova djeda s majčine strane Jeana (inače liječnika koji je mnogo znao o ljekovitom bilju), a koji ga je podučavao osnovanama latinskog, grčkog i hebrejskog jezika kao i matematici te astrologiji.

   Nostradamus je sahranjen uspravno u zidove salonske crkve, a njegova supruga Anne dala je napraviti spomen-ploču.

   U doba Revolucije Nostradamusov grob oskrnavili su praznovjerni vojnici.

   Sačuvani ostaci sahranjeni su u drugoj salonskoj crkvi, crkvi Saint-Laurenta, gdje se njegov grob i portret još uvijek mogu vidjeti.

   Dvije godine nakon njegove smrti - 1568. u cijelosti su tiskana njegova Proročanstva.

   Možda je zanimljivo spomenuti da je još kao mladi student podržao Kopernikovu teoriju da je Zemlja okrugla i da se Zemlja okreće oko sunca - 100 godina prije nego što će Galileo biti suđen za isto uvjerenje   SVETI MALAHIJA   saznaj sve...»   Sveti Malahija (irski jezik: Maelmhaedhoc Ó Morgair) (1094. - 2. studenog 1148.), irski svetac, nadbiskup Armagha i jedan od najvećih reformatora u onome što je poznato kao Irska Crkva.

   Rodio se u obitelji Ó Morgair, a kršten je imenom Maelmhaedhoc Ua Morgair (kasnije latinizirano u Malahija).

   Za svećenika ga je 1119. zaredio sv. Celsus. Obavljao je niz dužnosti unutar hijerarhije Crkve, a u svom poslanju je bio neumoran. Putovao je u današnju Francusku da se usavrši u liturgiji i teologiji.

   Irsku Crkvu podvrgnuo je rimskoj vlasti, a uveo je i rimsku liturgiju.

   Zbog intriga dvije godine nije mogao preuzeti dužnost na koju je bio imenovan.

   Poznavao je utjecajne crkvene naučitelje onoga doba, ali najpoznatija stvar koja se veže uz njegovo ime je vizija posljednjih 112 papa.

   Mnogi vjeruju da je on napisao Proročanstvo papa u kojem piše da će posljednji papa nositi ime Petar II.

   To se proročanstvo nije ostvarilo s obzirom da se isti trebao izabrati na konklavi 2013.

   Umro je, kada je drugi put posjetio Francusku, na rukama svetog Bernarda.

   Spomendan mu je 3. studenog da se ne kosi s blagdanom dušnog dana koji se slavi dan ranije.

   HILDEGARD IZ BINGENA   saznaj sve...»   Hildegarda iz Bingena (16. rujna 1098. - 17. rujna 1179.) - njemačka časna sestra, katolička mističarka, književnica i skladateljica.

   Papa Benedikt XVI. proglasio je Hildergard crkvenom naučiteljicom 7. listopada 2012.

   Hildegarda je rođena u plemićkoj obitelji, koja je služila grofovima von Spanheim, bliskim rođacima vladarske obitelji von Hohenstauffen.

   Kako je bila deseto dijete, boležljiva od rođenja, kada je napunila osam godina, roditelji su je poslali crkvi kao "desetinu" (vrsta poreza), kako je bilo uobičajeno u srednjovjekovno vrijeme.

   Hildegarda je dodijeljena na odgoj časnoj sestri Juti, blizu samostana Disibodenberg u Njemačkoj.

   Juta je bila izuzetno popularna i sakupila je mnogo slijedbenika, tako da se samostanski krug oko nje proširio.

   Nakon Jutine smrti 1136., Hildegarda je izabrana za poglavaricu zajednice i preselila grupu u novi samostan Rupertsberg u Bingenu na Rajni.

   Od svoje rane mladosti, Hildegarda je tvrdila da ima religiozne objave.

   Primila je proročki poziv Boga pet godina nakon njenog izbora za poglavaricu samostana 1141., koji je od nje zahtijevao "Piši što vidiš!"

   U početku je oklijevala.

   Na kraju, nakon što ju je zdravlje popustilo od psihičkog tereta, članovi njenog reda nagovorili su je da piše.

   Kako su vijesti o njenim objavama postajale poznate, papa Eugen III. je čuo za Hildegardu preko Svetog Bernarda.

   Da bi utvrdio da li su njene vizije zaista božanski inspirirane, papa je sastavio komisiju koja je posjetila Hildegardu; oni su je proglasili stvarnim mistikom, ne za poremećenu osobu.

   MARIE JULIE JAHENNY   saznaj sve...»   Julie Marie Jahenny (rođen 12. veljače 1850 u Coyault , u blizini Blain , umro ožujak 4, 1941) - francuski mističnost i stigmatist .

   Rođena je u velikoj seljačkoj obitelji, a potom je u Treći red sv . Ona je također izvijestila ukazanja Blažene Djevice Marije i Isusa Krista, kroz koje je dobila proročanstva o kraju svijeta, Velika katolička Monarch, kazna za grijehe ljudi, uništavanje Parizu kroz građanski rat, na tri dana tmine, a dolazak Antikrista. U dobi od dvadeset tri do njezine smrti, nosila stigme. Prema iskazu svjedoka, ona je doživjela nadnaravne napade sa vragom, imala je dar proroštva i čudesa. Marie-Julie predvidjela brojne chastisements za grijeh koji će pasti prvi na Francusku a zatim se proširiti na ostatak svijeta. To su: potresi, neviđenu destrukciju kroz oluje, propalih žetvi, nepoznatih pošasti koja bi se brzo proširila plus lijekove za njih, "Blood Rain" koji će pasti za sedam tjedana, građanski rat u Francuskoj koji će se navodno pokrenuto urotnici u Vladi, progon Katoličke crkve i zatvaranja svih crkava i vjerskih kuća, progona i ubijanja kršćana, uništavanje Pariza, dva dana razdoblja tame koja će doći oko mjesec dana prije tri dana tmine. Dolazak velikog monarha, također će biti prikazan znak na nebu. Ona je također imala vizije anđeoskog prvosvećenika koji će vladati u isto vrijeme Velike Monarch, te da su obje ove velike vođe bili osuđeni obnoviti Katoličku crkvu.

   TARABIĆI IZ KREMNE   saznaj sve...»   Tarabići su čuvena porodica iz sela Kremana za čije se pretke iz 19. vijeka u popularnim časopisima fantastike tvrdi da su imali sposobnost da predviđaju događaje.

   Tarabići su se doselili iz Hercegovine na Taru, u selo Kremna.

   Prema porodičnom usmenom predanju, Spasoje Tarabić sa svoja četiri sina, Milošem, Savom, Lazarem i Milanom, tjerajući stoku na prodaju u Bosnu, a prelazeći preko obronaka Tare, ugledao je u jednoj dolini zmiju sa dukatom u ustima.

   Na tom mjestu su zatim počeli da kopaju, da bi na kraju iskopali ćup pun dukata i podijelili ga među sobom. Prema prethodnom dogovoru, trojica braće su navodno uložili novac u gradnju kuće na tom mjestu, dok četvrti od njih, Miloš, nije htio da učestvuje u tome, ali je ostao da živi u zajednici sa braćom.

   Prema jednom drugom predanju, on je svoje dukate zakopao u temelje njihove nove kuće.

   Na mjestu gdje su Tarabići našli zlato i sazidali kuću, nastao je zaselak porodice Tarabić, koji se nalazi na južnim obroncima Tare, iako je dio sela Kremana, koje se nalazi na sjevernim obroncima Zlatibora.

   Kremanski kamen

   Kamen je sastavni dio mističnosti i istorije Kremana.

   Samo ime Kremana vodi porijeklo od kamena (kremena).

   U blizini Kremana, na putu za Taru, podignut je "Dom proroka", jednosobna brvnara koja je bila neka vrsta muzeja.

   U njoj je bilo sakupljeno više eksponata u vezi sa Kremnom i Tarabićima.

   U brvnari, kao jedan od najzanimljivijih eksponata bila je izložena tzv. "Kosmička kugla" (glatka kamena lopta prečnika oko jedan metar).

   Po predanju, to je jedan primjerak od više miliona takvog kamenja koje je nekad davno zasulo Zemlju iz svemira.

   Kamen bi navodno trebalo da zrači energijom koja kod ljudi izaziva vidovitost.

   Tarabići su navodno predvidjeli pronalazak televizije, dolazak telefona i telegrafa u Srbiju, smjene na prijestolu Srbije, propast Karađorđevića, njihov povratak u zemlju, dolazak Josipa Broza na vlast i drugo.

   Prvi Tarabić za koga se tvrdilo da ima proročke mogućnosti bio je Miloš Tarabić (1809-1854).

   Živio je prilično kratko, četrdeset i pet godina, "kao što je i prorekao".

   Za njega kažu da je bolovao od epilepsije, te da je bio veoma pošten čovjek, da je živio povučeno i malo s kim razgovarao.

   Bio je nepismen.

   Imao je dva brata, Lazu i Milana.

   Nije se ženio.

   Ni Miloš ni njegov sinovac Mitar (1829-1899) nikad nisu svoja predviđanja vezivali za tačne datume, već su uvijek govorili u neodređenim vremenskim odrednicama, poput "kad to bude, onda će", "Skoro će biti!" ili "Uskoro ćeš, kume, čuti!" isl.

   Ponekad se neki događaj dugo nije događao, pa bi prota obično gubio nadu da će se to ikad dogoditi.

   Tad bi mu Mitar rekao: "Ja ti, kume, nisam reko kad će se baš to dogoditi.

   Čekaj, pa ćeš čuti!".

   VANGELIJA PANDEVA DIMITROVA GUŠTEROVA "BABA VANGA"   saznaj sve...»   Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova "Baba Vanga" (Strumica, Osmansko Carstvo, 31. siječnja, 1911. - Petrič, Bugarska 11. kolovoza, 1996.) bila je bugarska proročica koja je slavu stekla nevjerojatno točnim predviđanjima.

   Rođena u Strumici u Osmanskom Carstvu (kasnije Makedonija) u siromašnoj obitelji sa 12 je godina ostala slijepa nakon što su je pronašli nakon nekoliko dana zatrpanu s pijeskom od kojeg je oslijepila.

   Nekoliko se godina školovala u školi za slijepe u Zemunu, gdje je naučila šiti i svirati klavir.

   Nakon smrti pomajke vratila se u Bugarsku da bi se brinula za mlađu braću i sestre.

   Tvrdila je da joj informacije šalju nevidljiva bića o prostoru i vremenu.

   Postala je poznata u svijetu tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svjetski trgovački centar 11. rujna 2001. godine u SAD-u.

   Prorekla je čak i vlastitu smrt, 11. kolovoza, 1996.

   Iako je bila nepismena, njezina proročanstva pisali su njezini prijatelji i rodbina.

   Predvidjela je II. svjetski rat.

   Čak je poznati diktator Adolf Hitler jedanput bio u posjeti Vangi te razočaran izašao iz njezine kuće jer mu je prorekla neslavan kraj rata.

   Predvidjela je mnoge druge katastrofe, ali i nakon smrti Vanginih se proročanstava pribojavaju mnogi ljudi.

   Tvrdi da će III. svjetski rat započeti 2010. te da će trajati četiri godine i da će biti bačene velike količine atomskih bombi i različitih otrova i kemijskog oružja od kojih će čovječanstvo početi izumirati.

   2011. je predvidjela izumiranje svih biljnih i životinjskih vrsti zbog mnogih kemijskih mješavina, a 2014. ljudi će dobiti čireve i kožne bolesti.

   Prorekla je i rat između muslimana i Europljana, a da će daleke 2088. godine doći nova bolest od koje će ljudi početi brzo stariti, ali 2097. će ta bolest biti pobjeđena.

   Drugom polovicom 21. stoljeća vladat će komunizam a moći će se uzgajati i ljudski organi.

   Najavila je da će se za 200 do 300 godina pojaviti izvanzemaljci, da će Zemlja dobiti dva umjetna sunca, Mjesec će se sudariti s kometom, pa će na Zemlji zavladati mrak, da će se pojaviti nova religija, da će svijetom vladati muslimanska religija, da će Kina biti najveća svjetska sila i da će se ljudi uspjeti spasiti nastanjujući neki drugi planet, te rat na Marsu.  BY EKY


  Pogledaj u nebo i pjevaj
  jer sunce i za tebe
  besplatno sja


  Puno ljubavi svima

 • Na vrh